Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 6

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 6 Tylko szczyty głupoty zdobywa się bez wysiłku (J. Lec) Jak już wcześniej wspomniałem widzę kilka podobieństw, jakie łączą Zełeńskiego i Winstona Churchilla. Po pierwsze, definiowanie retoryki jako realnego narzędzia pracy, po drugie skutecznego wykorzystania mediów do propagowania swojej wizji i po trzecie wyjątkowej roli jaką przyszło im…

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 5

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 5 O poszerzaniu grupy odbiorców Innym z przejawów twórczego podejścia do komunikowania jest zdolność do kreowania rynków i sięgania po nowe grupy odbiorców zainteresowanych przesłaniem które niesiemy (idea, produkt, etc.).  W tym zakresie rozmach z jakim pracuje Zełeński nie ma precedensu. Trudno jest przywołać przykład (choćby trochę podobny),…

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 4

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 4 Różnorodność form wypowiedzi Drugi aspekt fenomenu komunikacyjnego Zełeńskiego to różnorodność form wypowiedzi. Można by powiedzieć, że korzysta on z szerokiego wachlarza „komunikacyjnych tropów”. Co mam na myśli? Aby to zilustrować zrobię prosty model, coś roboczego na potrzeby naszej analizy. Otóż, wyobraźmy sobie zachowania komunikacyjne ujęte w kontinuum…

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 3

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 3 „Kto inny miałby odwagę żeby?” – m.in. o serii 6 celnych pytań Moja znajoma, prezes dużej spółki IT ostatnio, w chwili jakiegoś rozrzewnienia, ale mocno autoironicznie stwierdziła: „Wiesz, chodząc po mieście zauważyłam, że spada mi oglądalność”. To, co odnotowała to przemożny wpływ entropii, ale też (pośrednio) fakt,…

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 2

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 2 Marka osobista Putina i wizerunek Zełeńskiego.  Na początek dwie dygresje.  Pierwsza, prosty eksperyment: ten sam tekst włożono do dwóch różnych gazet – amerykańskiego Science i do radzieckiej Prawdy. Następnie poproszono badanych o ocenę wiarygodności zamieszczonego materiału. W grupie, która czytała ten artykuł w Science, poziom zaufania był…

Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania – część 1

Potęga ulotnych słów część 1: Fenomen Zełeńskiego w kontekście komunikowania.  „Potrzebuję amunicji, nie potrzebuję podwózki”, tak zareagował Zełeński na informację i propozycję amerykańskiego wywiadu i tą wypowiedź będę traktował, jako taki rodzaj hermeneutycznego klucza, żeby zrozumieć fenomen Wołodymyra Zełenskiego. Jednak na początek odwołam się do chiazmu. Chiazm to technika retoryczna, od greckiego „X” gdzie konstrukcja oparta…

Google Maps i rosyjskie czołgi

Google Maps i rosyjskie czołgi Wczoraj firma Google wyłączyła na terytorium Ukrainy, możliwość śledzenia „na żywo” aktualnej sytuacji i natężenia ruchu na drogach (dostępne w ramach Google Maps). Władze Ukrainy przekonywały, że Rosjanie w swoich czołgach mają zamontowane urządzenie pracujące na mapach Google’a i dzięki niemu poruszali się po nieznanym kraju. A teraz, cóż, będzie…

10 lat STORY

M.in. o koncepcie, jaki kryje się w story, pożytecznym ruchu intelektualnym i w wejściu w realia. 1200 dni warsztatowych, grupa 8000 ludzi, rozwój > od wystąpień publicznych, speechów menedżerskich, po obszar związany z sellingiem, a potem story np. w kulturze organizacyjnej firmy, działalności PR, marketingu lub budowaniu marki osobistej, posłuchajcie