STORY i wiedza, która buduje sens, czyli w nawiązaniu do noblowskiej mowy Olgi Tokarczuk.

Nawiążę tu do tematu „wiedzy” w sensie głębszym, czyli takiej, która odpowiada na pytania egzystencjalne (np. jak działa nasz świat? co jest w nim istotne?) bądź też dotyczącej tematów, które w środowisku biznesowym ostatnio zyskały na znaczeniu, czyli zagadnienia odpowiedzialności biznesu za środowisko, znaczenia kultury czy wartości. Zauważcie, że w tym obszarze historia stwarza nam…