Jeszcze trzydzieści lat temu Finlandia miała PKB na poziomie 70 procent średniej krajów Unii Europejskiej. Dzisiaj ten wskaźnik jest na poziomie przekraczającym 130 procent unijnej średniej. Przyznacie, że jest to bardzo dobry wynik. Nasuwa się oczywiste pytanie – jak oni do tego doszli? Odpowiedź profesora jest dość zaskakująca – kryzys. Otóż po rozpadzie Związku Radzieckiego Finlandia popadła w trwający kilka lat kryzys gospodarczy. W kulminacyjnym momencie bezrobocie sięgało tam 18%. Jak zachowała się w tej sytuacji Finlandia? Kleiber nie ma wątpliwości – postawiła na poszukiwanie nowych rozwiązań. Jak sam mówi „kultura innowacyjności to sedno społeczeństwa wiedzy!”

 

Niejednokrotnie spotykam się z pytaniem – czy kryzys jest szansą czy zagrożeniem? Uważam, że czasami aby coś zmienić niezbędny jest ‘błogosławiony’ kryzys, który wyrywa nas ze złudzeń i może pobudzać do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

I jeszcze jedna myśl z tego wywiadu. Kleiber stawia dość interesującą tezę – „Polska dopiero stoi przed wielkim cywilizacyjnym wyzwaniem jakim jest budowanie kultury innowacyjności”. Ocenia, że obecnie Polska nie ceni „ludzkiej kreatywności i jej praktycznego wymiaru – innowacyjności”. Dodaje też, choć zaznacza, że żartobliwie – „gdyby obecny kryzys okazał się u nas głębszy, może to skłoniłoby nas do bardziej energicznych działań prorozwojowych.” Opinia odważna i konfrontująca. Bardzo ciekaw jestem Waszych komentarzy. Zachęcam do pisania.

Wywiad z prof. Michałem Kleiberem dostępny na: http://www.forbes.pl/forbes/2009/12/17/034_20_pytan_do.html