Prezes Apple’a, w czasie kampanii prezydenckiej, która przetoczyła się przez Stany zwrócił się do swoich pracowników z apelem o zachowanie jedności. W treści swojego wystąpienia Tim Cook zacytował myśl Martina Lutera Kinga: „Jeżeli nie możesz lecieć, biegniesz. Jeżeli nie możesz biec, idziesz. Jeżeli nie możesz iść, czołgasz się, ale cokolwiek robisz, musisz się posuwać naprzód”. Co wykorzystał King w swojej wypowiedzi? Oczywiście technikę powtórzenia: „Jeżeli nie możesz…, to…”.

Często, podczas warsztatów z prezentacji publicznych zadaję pytanie: „Co uzyskujemy dzięki zastosowaniu tej techniki?” i wtedy padają odpowiedzi: „wzmacniamy przekaz”, „podkreślamy wybraną przez nas myśl”, „uzyskujemy zapamiętanie określonej treści”. To wszystko prawda, ale umyka nam jedna ciekawa rzecz. Ba, pewien paradoks – dzięki powtórzeniu stajemy się oryginalni (sic!). Powtórzenie przekształcone, z którym tu mamy do czynienia, daje nam szansę na powiedzenie tej samej myśli, ale w odmienny sposób. Mówimy – to samo, ale inaczej, bo dosadniej, wyraźniej i głębiej.

Na potwierdzenie mojej tezy „powtórzenie daje szansę na oryginalność” mam trzy dowody: 1. Fakt, że właśnie to wybrał Cook z wystąpienia Kinga, 2. Ja na to zwróciłem uwagę przy analizie wypowiedzi szefa Apple’a, 3. I wreszcie to, że większość czytelników tego wpisu, czytając frazę pastora Kinga już pomyślało: „No, fajnie powiedziane”. Czego i sobie życzę.