E-lekcja (1) – prezentacja

Wybierz właściwą odpowiedź i odbierz prezent.

1. Akronim opisujący zadanie prezentera we wstępie prezentacji to:

a. 3x”Z”   b. „P.S.”   c. „ZUS”

2. Jakie techniki można wykorzystać w czasie przygotowania materiału do prezentacji:

a. Analiza SWOT    b. Technika „Mapa Myśli”   c. Technika „Burzy mózgów”

3. Rozwiń skrót, który opisuje zadanie mówcy pod koniec prezentacji – „P.S.”:

a. „Powiedź i Spisz”     b. „Pokaż i Spróbuj”    c. „Podsumuj i Spointuj”

Podziel się z nami wynikami i odbierz nagrodę: biuro@edisonteam.pl