Wizualizacja to proces myślowy, za pośrednictwem którego możemy zwiększać swoje zdolności związane z myśleniem i zachowaniem. Sztandarowym przykładem zastosowania wizualizacji były sesje przygotowujące Adama Małysza do skoków narciarskich.