Wyniki, jakie zobaczysz zostały zebrane w środowisku, które – z definicji – powinno być bardzo, ale to bardzo zainteresowane kreatywnością i pomysłami, ale… no właśnie. Stu dwudziestu dziewięciu uczonych ds. rozwoju zapytano: „Co blokuje Twoją kreatywność i twórcze zaangażowanie w organizacji?”. Poniżej ich odpowiedzi. Spróbuj uszeregować je od najważniejszych do najmniej ważnych.

 

Struktura firmy.
Ograniczenia – brak kontroli nad swoją pracą.
Obojętność – brak zainteresowania innowacjami.
Zarządzanie – nadmierna kontrola, brak celów.
Ocena – zbytni krytycyzm.
Niewystarczające zasoby – brak pieniędzy, kadry.
Presja czasu.
Zachowawczość – niechęć do ryzyka, nacisk na zachowanie status quo.
Rywalizacja – walka pomiędzy grupami, konieczność samoobrony.