Każde środowisko ma swój dress code

Rozmowa w pociągu z nieznajomym? Wiadomo. Zwierzenia, esencja – w konsekwencji jakieś zbliżenie. A w windzie? Tu nie zawsze ma to charakter ideowego elevator pitch. Czasami to dialog istotnie pogłębiający samoświadomość. Zresztą. Posłuchajcie, posłuchajcie