Show Info

(+48) 604 720 161
(+48) 668 192 798
Polityka prywatności

Szkoła Mówcy (Young)

„Projekt rozwoju umiejętności prezentacyjnych”

Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczyciela prowadzącego projekt, który pokaże uczestnikom, co można uzyskać przez błyskotliwą, merytoryczną i perswazyjną prezentację.

Nie musisz się wstydzić, że nogi się pod tobą uginają! Kiedy ja doświadczyłem
tego po raz pierwszy, nogi uginały się pode mną częściowo ze strachu,
a częściowo w reakcji na rytm. I zobacz, dobrze na tym wyszedłem!
Elvis Presley

Projekt oparty jest o autorski program EdisonTeam.pl składa się z 3 części:

Część I. ABC PREZENTACJI PUBLICZNEJ

Spotkanie trenera z nauczycielem odpowiedzialnym za uczniów biorących udział w projekcie, w celu przedstawienia idei projektu, szczegółów programu, konceptu merytorycznego oraz podstawowych założeń metodyki pracy (2 godziny).

Przesłanie uczestnikom projektu zaproszenia opisującego ideę programu wraz z zadaniem
przedszkoleniowym, polegającym na przygotowaniu trzyminutowej wypowiedzi na dowolny
temat. Krótkie prezentacje uczniów umożliwiają im efektywną pracę podczas pierwszego dnia
szkolenia – na bazie swojej wypowiedzi każda z osób będzie ćwiczyć strukturę prezentacji oraz
techniki retoryczne.

Przeprowadzenie inspirującego szkolenia pt. „Profesjonalna prezentacja publiczna”.

Część II. MISTRZOWSKA WYPOWIEDŹ

Przesłanie uczestnikom projektu zaproszenia z zadaniem przedszkoleniowym, polegającym na przygotowaniu trzyminutowej historii, która umożliwi uczniom efektywną pracę podczas pierwszego dnia szkolenia. Na bazie swojej wypowiedzi każda z osób będzie ćwiczyć strukturę i elementy dobrego story.

Przeprowadzenie szkolenia pt. „Storytelling, jako narzędzie mistrzowskiej prezentacji publicznej”.

Część III. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY

Wystąpienia uczniów; każda osoba prezentuje swoją 10-minutową wypowiedź przed komisją.

dowiedz się więcej >>>

(+48) 604 720 161
biuro@edisonteam.pl

EdisonTeam.pl Marek Stączek
ul. Czarnieckiego 52 / 1
01-548 Warszawa