Show Info

(+48) 604 720 161
(+48) 668 192 798

Krasnale

Wybrane rekomendacje po szkoleniach w wykorzystaniem treści Krasnali
Chciałem stworzyć mechanizm polegający na stałym i inteligentnym procesie zbierania informacji o działaniach rynku w obszarze produktów ubezpieczeniowych oraz ich dalszego przetwarzania, w celu wdrażania nowych rozwiązań w WARCIE. Ale nie miałem pomysłu, jak zaangażować w to przedsięwzięcie swoich ludzi, aby ten pomysł nie stał się jedynie moją idée fixe. Wtedy pojawiło się pytanie, jak sprawić, aby pracownicy chcieli to robić i jednocześnie czuli się twórcami i uczestnikami zmiany, którą im zaproponowałem. Powstał pomysł, abyśmy wspólnie z Markiem wykorzystali warsztat z kreatywności i procesu przechodzenia przez zmianę inspirowany książką Krasnale. Rzecz o kreatywności i zmianie. Chodziło o to, aby stworzyć narzędzia, z których moglibyśmy korzystać w codziennej pracy underwriterów ubezpieczeniowych. Chciałem, aby szkolenie pozwoliło na przeniesienie teorii do realnego świata i nowych zadań czekających w pracy. Udało się. Faktycznie musieliśmy przejść przez wszystkie etapy zmiany. Na koniec stworzyliśmy ASKa, który do dzisiaj działa w WARCIE i służy dobrze koleżankom i kolegom z Produktu oraz z obszaru Sprzedaży. Dzięki Krasnalom!
Jacek Tomasik, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych, WARTA S.A.
Szkolenie z zakresu kreatywnego myślenia jest sposobem na zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem i przyszłością firmy. Bardzo ważnym, omawianym w trakcie zagadnieniem był kryzys: jego symptomy, przyczyny i charakter. Z mojej perspektywy interesującym motywem było wprowadzenie uczestników w temat poprzez przeczytanie książki „Krasnale, rzecz o kreatywności i zmianie” autorstwa Marka Stączka. Prostej historii, która zaznajamia z problematyką widzenia świata poprzez „szklany tunel” i sposobu wyjścia z niego. Niewątpliwie najmocniejszym atutem kursu jest przedstawienie sposobu wpływania na środowisko w firmie. Jest to bardzo ważny element, ponieważ daje możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla organizacji oraz stwarza sposobność do rozwoju osobowego pracownika. Pracownika, który główny element w procesie w osiągnięciu lepszych rezultatów ekonomicznorozwojowych Firmy. Na szkoleniu obserwowałem powolny proces kiedy to uczestnicy zaczęli ze sobą otwarcie rozmawiać, dopuszczali do głosu tych, którzy są kreatywni!!!
Dr inż. Jaromir Probulski, Kierownik Działu Nowych
Przedsięwzięć i Przetwarzania Sejsmicznego, PGNiG SA
To wielka sztuka prowadzić warsztaty w sposób, który skłania uczestników do ciężkiej pracy, a jednocześnie nie daje im poczucia, że zostali do niej przymuszeni. Ta sztuka udała się znakomicie Prowadzącym z EdisonTeam.pl. Zrobili coś jeszcze – sprawili, że poziom zaangażowania osób biorących udział w warsztatach nie spadał wraz z upływającymi godzinami. Teraz często na spotkaniach słyszę takie pojęcia jak „szklany tunel”, „krąg wpływu”. Widać, że Ich metoda działa. Zapytani o receptę na sukces odpowiedzieli, że Oni po prostu lubią to, co robią.
Agnieszka Surmacka, prezes PKO BP Finat

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU NASZYCH PUBLIKACJI.

Można je nabyć pisząc na adres: biuro@edisonteam.pl oraz w księgarniach:

PUBLIKACJE | AUDIOBOOKI

(+48) 604 720 161
biuro@edisonteam.pl

EdisonTeam.pl Marek Stączek
ul. Czarnieckiego 52 / 1
01-548 Warszawa